Kühnův smíšený sbor je špičkovým vokálním tělesem, které vystupuje na koncertech, festivalech a spolupracuje s řadou orchestrů a pořadatelů. Sbor je však sám také iniciátorem kulturních akcí a tematických projektů, které obohacují český kulturní život a poukazují na význam sborového umění.

Od roku 2009 je Kühnův smíšený sbor pořadatelem vlastní koncertní řady, jejímž dlouhodobým cílem je prezentování šíře sborové tvorby a především pravidelné iniciování a provádění nových skladeb českých i zahraničních skladatelů. V roce 2019 byl u příležitosti 60. letého výročí sboru tento záměr završen vydáním CD s třemi nejnovějšími díly dedikovanými sboru.

Dramaturgie vlastní koncertní řady je určována každý rok jedním průřezovým tématem (např. Proměny liturgie zkoumaly rozdílné přístupy k duchovní tematice v hudbě, Severské spojnice hledaly interpretační, generační i programové spojnice české a severské sborové tvorby, cyklus Po vlastních stopách  zase reflektoval vlastní dlouhou tradici sboru). Kühnův smíšený sbor získává na realizaci vlastní koncertní řady pravidelně grantovou podporu od Ministerstva kultury ČR, Státního Fondu kultury ČR, Magistrátu hl. města Prahy a Nadace OSA.

Kromě toho se sbor může pyšnit velkým úspěchem na poli mezinárodním a interkulturním, protože dvakrát získal podporu na své projekty z fondů EHP a Norska. První norský projekt s názvem Zpívejme! proběhl v letech 2015–2017 a jeho tématem byla konfrontace severské a české soudobé hudby a umělecká spolupráce s norskou sbormistryní. Výstupem byly koncerty, workshopy, ale i živý koncertní přenos pro mezinárodní rozhlasovou síť EBU, či zvukový záznam děl, která pro projekt vznikla. Druhý norský projekt Platform for Singing probíhal v letech 2021–2023 a pokračoval v linii představování soudobého sborového umění, včetně uspořádání skladatelské soutěže.