Kühnův smíšený sbor je jedním z největších českých sborů a do hudebního světa patří již přes 60 let. Věnuje se sborovému repertoáru všech období včetně provozování soudobé hudby, provádění velkých vokálně-instrumentálních děl ve spolupráci s předními českými orchestry a v neposlední řadě natáčení filmové hudby.

KSS a Police Symphony Orchestra v Adršpašských skalách, 2017, foto: Jaroslav Winter

Sbor je spjat se jménem vynikající osobnosti české sborové tradice Pavlem Kühnem (1938–2003), který těleso v roce 1959 založil. Vysoké nároky na zpěváky, řada vítězství v mezinárodních sborových soutěžích a schopnost rychle nastudovat obtížná díla pomohly záhy sboru i jeho sbormistrovi ve vybudování renomé.

Pavel Kühn
Historické foto sboru

Sbor se postupně etabloval v koncertních sálech i nahrávacích studiích jako špičkové těleso zaměřující se na  a cappellová díla světového romantismu (J. Brahms, R. Schumann, A. Bruckner, R. Strauss, M. Reger ad.) a na oratorní a kantátový repertoár, který prováděl a dodnes provádí především v úzké spolupráci se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK a jeho dirigenty (V. Smetáček, Z. Košler, Z. Mácal, J. Bělohlávek, V. Válek, P. Altrichter, L. Pešek, M. Turnovský, S. Baudo či G. Delogu). Těleso bylo partnerem i dalších prestižních symfonických těles, ať domácích (ČF, SOČR, PKF a dirigentů sira Ch. Mackerrase, V. Ashkenazyho, Z. Mehty, D. Zinmana či E. Jaffeho) či zahraničních (Concertgebouw-Orkestr, Tonhalle Orchester Zürich, Izraelská filharmonie ad.)

KSS s Hudbou Hollywoodu na Film Music Prague, 2016, foto: Matěj Třasák
KSS a Mozartova Velká mše c moll v kostele sv. Šimona a Judy, 2016, foto: Eva Kolková

V 80. letech 20. století byl sbor přizván k několika projektům Nederlands Dans Theater, kde se podílel na představeních choreografa Jiřího Kyliána s hudbou I. Stravinského, M. Ravela, L. Janáčka, B. Martinů a P. Ebena. Sbor má na svém kontě řadu znamenitých nahrávek ze všech stylových období (mj. kompletní sborové dílo B. Martinů, souborná nahrávka Fibichovy trilogie Hippodamie, opera Lancelot Luboše Fišera ad.). Mezi výrazné aktivity sboru patřilo vždy také nahrávání filmové hudby (např. Miloš Forman: Lid versus Larry Flint či hudby Zdeňka Lišky).

KSS na festivalu Za poklady Broumovska, 2017, foto: Jaroslav Winter

V roce 2009 se sbor zúčastnil rozsáhlého dvouletého projektu Martinů revisited, když vystoupil na Pražském jaru s provedením „poličských“ kantát Bohuslava Martinů. O několik měsíců později zazněla na pódiu Smetanovy Litomyšle Polní mše. Od roku 2014 sbor spolupracuje s operou Národního divadla (D. Šostakovič: Orango, Antiforamlističeskij rajok, Michael Gordon/David Lang/Julia Wolfe: Lost Objects, B. Smetana: Libuše, G. Puccini: Turandot). V roce 2022 sbor vystoupil v Bazilice sv. Petra ve Vatikánu a v papežské bazilice sv. Jana v Lateráně s oratoriem Nádech věčnosti Jana Zástěry.

KSS po představení minioper Orango a Antiformalistický jarmark na Nové scéně Národního divadla, 2016, foto: Eliška Bejčková
KSS po premiéře opery Turandot v Národním divadle, 2020, foto: archiv sboru

Provádění novinek soudobé hudby patřilo a dodnes patří k doménám sboru. Již na svém prvním koncertě v roce 1959 premiéroval kantátu Mikeš z hor Bohuslava Martinů, kterou skladatel tělesu věnoval. Od počátku své existence až dodnes tak Kühnův smíšený sbor inspiroval vznik řady děl soudobých skladatelů (Jan Novák, Václav Trojan, Luboš Fišer, Miloš Bok, Zdeněk Lukáš, Karel Růžička, Miloš Orson Štědroň, Jan Ryant Dřízal, Jakub Dvořáček ad.). Sbor také pravidelně spolupracuje s PARMA Recordings a nahrává soudobou americkou sborovou tvorbu. Naše nahrávka skladby Astronomia Christophera Jessupa získala stříbrnou medaili (tedy cenu za "Outstanding Achievement") v edici Global Music Awards 2023.

KSS a Collegium Marianum v Českém muzeu hudby, 2017, foto: Radomír Mervart
KSS a Kühnův dětský sbor s dílem Carmina Burana na MHF Český Krumlov, 2016, foto: Libor Sváček

Sbor je také aktivním pořadatelem a iniciátorem kulturních akcí a tematických projektů. Od roku 2009 je pořadatelem vlastní série sborových koncertů, na které získává pravidelně dotace. V letech 2015–2016 sbor úspěšně zrealizoval kulturně-sociální projekt Zpívejme! podpořený z Norských fondů. V rámci něj uspořádal řadu workshopů a koncertů, kde představil světové premiéry současných českých a norských autorů. Momentálně realizuje sbor další norský projekt Platform for Singing.

KSS a Police Symphony Orchestra v pražské Lucerně, 2020, foto: Tomáš Hejzlar

Sbormistři: Zakladatel sboru Pavel Kühn zásadně zformoval projev sboru, protože s ním pracoval nepřetržitě takřka 45 let až do svého předčasného úmrtí. Po Janu Rozehnalovi (2003–2006) se stal výrazným formujícím sbormistrem Marek Vorlíček, který sbor vedl až do roku 2017. Pod jeho vedením sbor nastudoval řadu a cappellových i vokálně-instrumentálních děl (Dvořák, Martinů, Händel, Haydn, Orff), realizoval CD nahrávky kompozic současných českých i zahraničních skladatelů a natáčení pro Český rozhlas. V letech 2017 – 2022 byl hlavním sbormistrem Jaroslav Brych, zastupující sbormistryní byla Lenka Navrátilová. Od roku 2022 je sbormistrem Jakub Pikla.