Přeskočit na obsah

Platform for Singing

Projekt Kühnova smíšeného sboru,
který vytváří unikátní platformu pro soudobou vokální hudbu.

Podpořeno Fondy EHP 2014–2021
v rámci programu Kultura.

Videomedailonek k projektu PLATFORM FOR SINGING

Kühnův smíšený sbor úspěšně realizuje již druhý „norský“ projekt, kterým přispívá k rozvoji soudobého umění. Projekt PLATFORM FOR SINGING představuje v letech 2021–2023 řadou aktivit sborový zpěv jako fenomén celospolečenského významu.

PLATFORM FOR SINGING se zaměřuje na podněcování soudobého sborového umění (se zvláštním důrazem na konfrontaci české a norské tvorby). V rámci projektu jsme vypsali skladatelskou soutěž, jejímž výsledkem jsou nově vzniklé sborové skladby, které rozšiřují soudobý sborový repertoár.

PLATFORM FOR SINGING prezentuje sborové umění široké veřejnosti na koncertech v různých českých městech.

PLATFORM FOR SINGING realizuje aktivity, které inovativně přispívají k profesnímu růstu hudebníků. Zcela ojedinělý koncept představují dirigentské interaktivní workshopy přinášející nové zkušenosti budoucím dirigentům a sbormistrům, ale i skladatelům a zpěvákům.

PLATFORM FOR SINGING také poukazuje na možnost využívání zpěvu jakožto nástroje vzdělávání.  PLATFORM FOR SINGING zpřístupňuje soudobou hudbu a zpívání nejrozmanitějším cílovým skupinám včetně minorit, které profitují z komunikačního potenciálu společného zpívání. PLATFORM FOR SINGING  pořádá sérii vzdělávacích workshopů zaměřených na speciální pedagogy a děti. Hlavním tématem těchto workshopů je společné zpívání ve skupině, práce se sborem, provozování soudobé sborové hudby, ale též zdravotní a sociální význam zpívání.

Partnerem projektu je prestižní Norská hudební akademie v Oslu, kterou reprezentuje v projektu přední soudobý norský skladatel, emeritní profesor Norské hudební akademie, Lasse Thoresen.