Platform for Singing

Projekt Kühnova smíšeného sboru,
který vytváří unikátní platformu pro soudobou vokální hudbu.

Podpořeno Fondy EHP 2014–2021
v rámci programu Kultura.

Kühnův smíšený sbor úspěšně realizuje již druhý „norský“ projekt, kterým přispívá k rozvoji soudobého umění. V novém projektu PLATFORM FOR SINGING se (od dubna 2021) zaměřuje na podněcování a představování soudobého sborového umění (se zvláštním důrazem na konfrontaci české a norské tvorby). Sborové umění bude prezentováno široké veřejnosti na koncertech v různých českých městech.

PLATFORM FOR SINGING zrealizuje také řadu různých aktivit, které inovativně přispějí k profesnímu růstu hudebníků. Interaktivní workshopy budou přínosem pro budoucí dirigenty, sbormistry či skladatele, ale přinesou zcela nové zkušenosti i zpěvákům.

V rámci projektu PLATFORM FOR SINGING bude uspořádána skladatelská soutěž, jejímž výsledkem budou desítky nově vzniklých skladeb pro sbor. Nejlepší z nich provede sbor na koncertech, budou přenášeny v rádiu a vydány v tištěném vydání.

Kromě podpory vzniku a provádění soudobých děl PLATFORM FOR SINGING zároveň poukazuje na možnost využívání zpívání jakožto nástroje k vzdělávání. Projekt přináší nový pohled na hudbu a zprostředkuje zpívání těm nejrozmanitějším cílovým skupinám. Projekt PLATFORM FOR SINGING zpřístupňuje soudobou hudbu a zpěv široké veřejnosti včetně minorit, které budou profitovat z komunikačního potenciálu společného zpívání. V rámci projektu se bude konat série vzdělávacích workshopů zaměřených na speciální pedagogy a děti. Hlavním tématem těchto workshopů je společné zpívání ve skupině, práce se sborem, provozování soudobé sborové hudby, ale též zdravotní a sociální význam zpívání. Z této aktivity budou význačně těžit minority, zvl. romské děti.

Partnerem projektu je prestižní Norská hudební akademie v Oslu, kterou bude reprezentovat v projektu přední soudobý norský skladatel, emeritní profesor Norské hudební akademie, Lasse Thoresen.