Vyhlášení skladatelské soutěže v oboru smíšený sbor 2021-2022

Kühnův smíšený sbor vyhlašuje 1. října 2021 skladatelskou soutěž zaměřenou na vznik nových sborových skladeb. Soutěž se uskutečňuje jako součást projektu Platform for Singing, na který získal sbor podporu z fondů EHP a Norska v rámci programu Kultura.

Vyhlášení skladatelské soutěže bylo uzavřeno 30. dubna 2022, následně mezinárodní porota hodnotila téměř dvě desítky skladeb anonymně v dvoukolovém řízení. Vítězné skladby jsou tyto:

  1. místo: Jan Holý, skladba Jen Tam, Kde Chybuje Kdo…
  2. místo: Lukáš Janata, skladba Nová míza
  3. místo: Marek Cimbál, skladba Das Knie

Slavnostní předání cen laureátům proběhne na koncertě Kühnova smíšeného sboru 19. října 2022 na Novoměstské radnici v Praze. Vítězná skladba Jana Holého bude provedena sborem v následující sezóně.