Skladatelská soutěž

Vyhlášení skladatelské soutěže
v oboru smíšený sbor 2021-2022

 

Kühnův smíšený sbor vyhlašuje 1. října 2021 skladatelskou soutěž zaměřenou na vznik nových sborových skladeb. Soutěž se uskutečňuje jako součást projektu Platform for Singing, na který získal sbor podporu z fondů EHP a Norska v rámci programu Kultura.