28/07/2016, 19:30, Český Krumlov, Zámecká jízdárna
MHF Český Krumlov, Kun Woo Paik | klavír
29/07/2016, 20:30, MHF Český Krumlov, Klášterní zahrada
W. A. Mozart: Requiem
6/08/2016, 20:30, MHF Český Krumlov, Pivovarská zahrada
C. Orff: Carmina Burana

Všechny koncerty

Chcete být informováni o aktuálních koncertech sboru? Přihlaste se k odběru novinek.

Partneři / Partners

Partneři

Podpořeno grantem z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska /
Supported by grant from Iceland,
Liechtenstein and Norway

EHP

Mediální partner / Media partner

Mediální partner