Kühn Choir of Prague and current choirmasters

Kühnův smíšený sbor
Kühn Choir of Prague and Marek Vorlíček, photo by Petr Dyrc
download print version

Kühnův smíšený sbor
Kühn Choir of Prague, photo by Petr Dyrc
download print version

Sbormistři
Choirmasters Marek Vorlíček and Lenka Navrátilová, photo by Petr Dyrc
download print version

Marek Vorlíček
Marek Vorlíček, photo by Petr Dyrc
download print version

Lenka Navrátilová
Lenka Navrátilová
download print version

 

Information about the Kühn Choir of Prague and its current choirmasters

Kühn Choir of Prague - short version

Kühn Choir of Prague

Choirmaster Marek Vorlíček CV

Choirmaster Lenka Navrátilová CV

26/09/2017, 19:30, Praha, kostel sv. Šimona a Judy
W. A. Mozart: Korunovační mše
29/09/2017, 19:30, Mariánské lázně
Beethoven: 9. symfonie
13/10/2017, 19:30,
Pocta českým filmům a pohádkám III

Všechny koncerty